HolsDB

Fazat e hënës :: 2018

Fazat e hënës :: GMT

2019 :: Vitin tjeter

Hëna e plotë
Monday, Janar 1
2018-01-01 @ 06:25:29
Tremujori i fundit
Monday, Janar 8
2018-01-08 @ 02:26:33
Hëna e re
Tuesday, Janar 16
2018-01-16 @ 06:18:18
Tremujori i parë
Wednesday, Janar 24
2018-01-24 @ 02:20:33
Hëna e plotë
Wednesday, Janar 31
2018-01-31 @ 05:27:46
Tremujori i fundit
Wednesday, Shkurt 7
2018-02-07 @ 07:55:49
Hëna e re
Thursday, Shkurt 15
2018-02-15 @ 01:06:51
Tremujori i parë
Friday, Shkurt 23
2018-02-23 @ 12:09:21
Hëna e plotë
Thursday, Mars 1
2018-03-01 @ 04:52:10
Tremujori i fundit
Friday, Mars 9
2018-03-09 @ 03:22:54
Hëna e re
Saturday, Mars 17
2018-03-17 @ 06:14:19
Tremujori i parë
Saturday, Mars 24
2018-03-24 @ 08:35:52
Hëna e plotë
Saturday, Mars 31
2018-03-31 @ 05:37:47
Tremujori i fundit
Sunday, Prill 8
2018-04-08 @ 12:21:01
Hëna e re
Sunday, Prill 15
2018-04-15 @ 06:59:53
Tremujori i parë
Sunday, Prill 22
2018-04-22 @ 02:46:50
Hëna e plotë
Sunday, Prill 29
2018-04-29 @ 05:59:14
Tremujori i fundit
Monday, Maj 7
2018-05-07 @ 07:11:34
Hëna e re
Tuesday, Maj 15
2018-05-15 @ 04:49:49
Tremujori i parë
Monday, Maj 21
2018-05-21 @ 08:50:39
Hëna e plotë
Tuesday, Maj 29
2018-05-29 @ 07:20:48
Tremujori i fundit
Wednesday, Qershor 6
2018-06-06 @ 11:34:08
Hëna e re
Wednesday, Qershor 13
2018-06-13 @ 12:45:04
Tremujori i parë
Wednesday, Qershor 20
2018-06-20 @ 03:52:34
Hëna e plotë
Wednesday, Qershor 27
2018-06-27 @ 09:54:35
Tremujori i fundit
Friday, Korrik 6
2018-07-06 @ 12:52:49
Hëna e re
Thursday, Korrik 12
2018-07-12 @ 07:49:35
Tremujori i parë
Thursday, Korrik 19
2018-07-19 @ 12:53:57
Hëna e plotë
Friday, Korrik 27
2018-07-27 @ 01:22:19
Tremujori i fundit
Saturday, Gusht 4
2018-08-04 @ 11:19:50
Hëna e re
Saturday, Gusht 11
2018-08-11 @ 02:59:07
Tremujori i parë
Saturday, Gusht 18
2018-08-18 @ 12:49:54
Hëna e plotë
Sunday, Gusht 26
2018-08-26 @ 04:58:24
Tremujori i fundit
Sunday, Shtator 2
2018-09-02 @ 07:39:10
Hëna e re
Sunday, Shtator 9
2018-09-09 @ 11:02:41
Tremujori i parë
Sunday, Shtator 16
2018-09-16 @ 04:16:05
Hëna e plotë
Monday, Shtator 24
2018-09-24 @ 07:54:49
Tremujori i fundit
Tuesday, Tetor 2
2018-10-02 @ 02:47:15
Hëna e re
Monday, Tetor 8
2018-10-08 @ 08:47:50
Tremujori i parë
Tuesday, Tetor 16
2018-10-16 @ 11:02:29
Hëna e plotë
Wednesday, Tetor 24
2018-10-24 @ 09:47:34
Tremujori i fundit
Wednesday, Tetor 31
2018-10-31 @ 09:42:27
Hëna e re
Wednesday, Nëntor 7
2018-11-07 @ 08:02:52
Tremujori i parë
Thursday, Nëntor 15
2018-11-15 @ 06:54:29
Hëna e plotë
Thursday, Nëntor 22
2018-11-22 @ 09:41:26
Tremujori i fundit
Thursday, Nëntor 29
2018-11-29 @ 04:21:18
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

Menu

Pushime Publike
Festa Lista
Pushimet e ardhshme
Fazat e hënës
Kërko
Statistika
Festat fetare
Faqja kryesore

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email