HolsDB

Fazat e hënës :: 2017

Fazat e hënës :: GMT

2018 :: Vitin tjeter

Tremujori i parë
Thursday, Janar 5
2017-01-05 @ 11:47:41
Hëna e plotë
Thursday, Janar 12
2017-01-12 @ 03:35:12
Tremujori i fundit
Thursday, Janar 19
2017-01-19 @ 02:14:21
Hëna e re
Friday, Janar 27
2017-01-27 @ 04:08:19
Tremujori i parë
Friday, Shkurt 3
2017-02-03 @ 08:19:47
Hëna e plotë
Friday, Shkurt 10
2017-02-10 @ 04:33:58
Tremujori i fundit
Saturday, Shkurt 18
2017-02-18 @ 11:35:13
Hëna e re
Sunday, Shkurt 26
2017-02-26 @ 07:00:15
Tremujori i parë
Sunday, Mars 5
2017-03-05 @ 03:33:38
Hëna e plotë
Sunday, Mars 12
2017-03-12 @ 07:54:49
Tremujori i fundit
Monday, Mars 20
2017-03-20 @ 09:01:29
Hëna e re
Monday, Mars 27
2017-03-27 @ 07:59:26
Tremujori i parë
Monday, Prill 3
2017-04-03 @ 11:40:54
Hëna e plotë
Monday, Prill 10
2017-04-10 @ 11:09:17
Tremujori i fundit
Wednesday, Prill 19
2017-04-19 @ 03:00:05
Hëna e re
Wednesday, Prill 26
2017-04-26 @ 05:18:11
Tremujori i parë
Tuesday, Maj 2
2017-05-02 @ 07:48:10
Hëna e plotë
Wednesday, Maj 10
2017-05-10 @ 02:43:56
Tremujori i fundit
Thursday, Maj 18
2017-05-18 @ 05:35:36
Hëna e re
Thursday, Maj 25
2017-05-25 @ 12:46:22
Tremujori i parë
Thursday, Qershor 1
2017-06-01 @ 05:43:00
Hëna e plotë
Friday, Qershor 9
2017-06-09 @ 06:11:15
Tremujori i fundit
Saturday, Qershor 17
2017-06-17 @ 04:35:01
Hëna e re
Friday, Qershor 23
2017-06-23 @ 07:32:43
Tremujori i parë
Friday, Qershor 30
2017-06-30 @ 05:51:47
Hëna e plotë
Saturday, Korrik 8
2017-07-08 @ 09:08:31
Tremujori i fundit
Sunday, Korrik 16
2017-07-16 @ 12:27:38
Hëna e re
Sunday, Korrik 23
2017-07-23 @ 02:47:26
Tremujori i parë
Sunday, Korrik 30
2017-07-30 @ 08:23:57
Hëna e plotë
Monday, Gusht 7
2017-08-07 @ 11:12:47
Tremujori i fundit
Monday, Gusht 14
2017-08-14 @ 06:16:51
Hëna e re
Monday, Gusht 21
2017-08-21 @ 11:31:34
Tremujori i parë
Tuesday, Gusht 29
2017-08-29 @ 01:14:19
Hëna e plotë
Wednesday, Shtator 6
2017-09-06 @ 12:04:55
Tremujori i fundit
Tuesday, Shtator 12
2017-09-12 @ 11:26:44
Hëna e re
Tuesday, Shtator 19
2017-09-19 @ 10:30:46
Tremujori i parë
Wednesday, Shtator 27
2017-09-27 @ 07:55:09
Hëna e plotë
Thursday, Tetor 5
2017-10-05 @ 11:41:56
Tremujori i fundit
Thursday, Tetor 12
2017-10-12 @ 05:27:15
Hëna e re
Thursday, Tetor 19
2017-10-19 @ 12:12:38
Tremujori i parë
Friday, Tetor 27
2017-10-27 @ 03:23:17
Hëna e plotë
Friday, Nëntor 3
2017-11-03 @ 10:24:29
Tremujori i fundit
Friday, Nëntor 10
2017-11-10 @ 12:38:22
Hëna e re
Saturday, Nëntor 18
2017-11-18 @ 03:42:52
Tremujori i parë
Sunday, Nëntor 26
2017-11-26 @ 09:03:28
Hëna e plotë
Sunday, Dhjetor 3
2017-12-03 @ 07:48:30
Tremujori i fundit
Saturday, Dhjetor 9
2017-12-09 @ 11:53:02
Hëna e re
Sunday, Dhjetor 17
2017-12-17 @ 10:31:29
Tremujori i parë
Tuesday, Dhjetor 26
2017-12-26 @ 01:20:24
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

Menu

Pushime Publike
Festa Lista
Pushimet e ardhshme
Fazat e hënës
Kërko
Statistika
Festat fetare
Faqja kryesore

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email