HolsDB

Queen’s Birthday :: 2018

Queen’s Birthday શું કરવું છે?

2019 :: આગામી વર્ષ

સેઈન્ટ હેલેના, અસ્સેનશન અને ત્રિસ્તન દા કુન્હા
સોમવાર, એપ્રિલ 16
2018-04-16
ફૉકલેન્ડ દ્વિપસમૂહ
શનિવાર, એપ્રિલ 21
2018-04-21
ફૉકલેન્ડ દ્વિપસમૂહ
રવિવાર, એપ્રિલ 22
2018-04-22
ફૉકલેન્ડ દ્વિપસમૂહ
સોમવાર, એપ્રિલ 23
2018-04-23
સેઈન્ટ માર્ટીન (ફ્રાન્સ)
સોમવાર, એપ્રિલ 30
2018-04-30
કૂક દ્વીપસમૂહ
સોમવાર, જૂન 4
2018-06-04
ન્યૂ ઝીલેન્ડ
સોમવાર, જૂન 4
2018-06-04
નિયુએ
સોમવાર, જૂન 4
2018-06-04
સોલોમન દ્રીપસમુહ
શુક્રવાર, જૂન 8
2018-06-08
બ્રિટિશ વર્જીન દ્વિપસમૂહ
શનિવાર, જૂન 9
2018-06-09
પપુઆ ન્યૂ ગુઈની
શનિવાર, જૂન 9
2018-06-09
તુવાલુ
શનિવાર, જૂન 9
2018-06-09
ઑસ્ટ્રેલિયા
સોમવાર, જૂન 11
2018-06-11
નથી એક રજા ...
પશ્રિમ ઑસ્ટ્રેલિયા
રાજ્ય ►
ક્વીન્સલેન્ડ
રાજ્ય ►
કેયમેન દ્વિપસમૂહ
સોમવાર, જૂન 11
2018-06-11
મોન્ત્સેરાત
સોમવાર, જૂન 11
2018-06-11
નોરફોક દ્રીપ
સોમવાર, જૂન 11
2018-06-11
પિટકેઇરન દ્રીપસમૂહ
બુધવાર, જૂન 13
2018-06-13
કમ્બોડીયા
સોમવાર, જૂન 18
2018-06-18
જીબ્રાલ્ટર
સોમવાર, જૂન 18
2018-06-18
તુરક અને કાઈકસ દ્રીપસમુહ
સોમવાર, જૂન 18
2018-06-18
અન્ગુલા
સોમવાર, જૂન 25
2018-06-25
થાઇલેન્ડ
રવિવાર, ઑગસ્ટ 12
2018-08-12
થાઇલેન્ડ
સોમવાર, ઑગસ્ટ 13
2018-08-13
ઑસ્ટ્રેલિયા
સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 24
2018-09-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
પશ્રિમ ઑસ્ટ્રેલિયા
રાજ્ય ►
ઑસ્ટ્રેલિયા
સોમવાર, ઑક્ટોબર 1
2018-10-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
ક્વીન્સલેન્ડ
રાજ્ય ►
Password Manager
Bounce Emails

મેનુ

જાહેર રજાઓ
રજા યાદી
આગામી રજાઓ
ચંદ્રકળાઓ
શોધખોળ
આંકડા
ધાર્મિક રજાઓ
ઘર

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email