HolsDB

Bounce Emails

ફીલીપાઈન્સ :: જાહેર રજાઓ

ઘર >> જાહેર રજાઓ >> ફીલીપાઈન્સ

ફીલીપાઈન્સમાં જાહેર રજાઓ યાદી :: 2017

2018 :: આગામી વર્ષ

રવિવાર, જાન્યુઆરી 1
2017-01-01
સોમવાર, જાન્યુઆરી 2
2017-01-02
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 12
2017-01-12
માત્ર આ સ્થળોએ:
Valencia
શહેર ►
રવિવાર, જાન્યુઆરી 15
2017-01-15
માત્ર આ સ્થળોએ:
સિબૂ સિટી
શહેર ►
ટેક્લોબેન
શહેર ►
સોમવાર, જાન્યુઆરી 23
2017-01-23
માત્ર આ સ્થળોએ:
Bulacan
જીલ્લો ►
શનિવાર, જાન્યુઆરી 28
2017-01-28
શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી 3
2017-02-03
માત્ર આ સ્થળોએ:
Bulacan
જીલ્લો ►
રવિવાર, ફેબ્રુઆરી 5
2017-02-05
માત્ર આ સ્થળોએ:
Laguna
જીલ્લો ►
ગુરુવાર, ફેબ્રુઆરી 9
2017-02-09
માત્ર આ સ્થળોએ:
Mandaluyong
શહેર ►
શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 11
2017-02-11
માત્ર આ સ્થળોએ:
Antique
જીલ્લો ►
Capiz
જીલ્લો ►
Aklan
જીલ્લો ►
Iloilo
જીલ્લો ►
સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 13
2017-02-13
માત્ર આ સ્થળોએ:
Parañaque
શહેર ►
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 14
2017-02-14
માત્ર આ સ્થળોએ:
Valenzuela
શહેર ►
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 21
2017-02-21
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
બુધવાર, ફેબ્રુઆરી 22
2017-02-22
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
ગુરુવાર, ફેબ્રુઆરી 23
2017-02-23
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી 24
2017-02-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી 24
2017-02-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
સિબૂ સિટી
શહેર ►
શનિવાર, ફેબ્રુઆરી 25
2017-02-25
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
રવિવાર, ફેબ્રુઆરી 26
2017-02-26
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 27
2017-02-27
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
બુધવાર, માર્ચ 1
2017-03-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
Muntinlupa
શહેર ►
ગુરુવાર, માર્ચ 2
2017-03-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
Cavite
શહેર ►
મંગળવાર, માર્ચ 7
2017-03-07
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagum
શહેર ►
બુધવાર, માર્ચ 8
2017-03-08
માત્ર આ સ્થળોએ:
Compostela Valley
જીલ્લો ►
ગુરુવાર, માર્ચ 16
2017-03-16
માત્ર આ સ્થળોએ:
દવાઓ સિટી
શહેર ►
શનિવાર, માર્ચ 18
2017-03-18
માત્ર આ સ્થળોએ:
Guimaras
જીલ્લો ►
Romblon
જીલ્લો ►
Iloilo
જીલ્લો ►
Aklan
જીલ્લો ►
Antique
જીલ્લો ►
Capiz
જીલ્લો ►
બુધવાર, માર્ચ 22
2017-03-22
માત્ર આ સ્થળોએ:
Malaybalay
શહેર ►
સોમવાર, માર્ચ 27
2017-03-27
માત્ર આ સ્થળોએ:
સાન જુઆન
શહેર ►
રવિવાર, એપ્રિલ 9
2017-04-09
ગુરુવાર, એપ્રિલ 13
2017-04-13
શુક્રવાર, એપ્રિલ 14
2017-04-14
શનિવાર, એપ્રિલ 15
2017-04-15
શુક્રવાર, એપ્રિલ 21
2017-04-21
માત્ર આ સ્થળોએ:
Calamba
શહેર ►
સોમવાર, મે 1
2017-05-01
ગુરુવાર, મે 4
2017-05-04
માત્ર આ સ્થળોએ:
Ilagan
શહેર ►
બુધવાર, મે 24
2017-05-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
Nueva Vizcaya
જીલ્લો ►
શનિવાર, મે 27
2017-05-27
માત્ર આ સ્થળોએ:
Matalom
શહેર ►
ગુરુવાર, જૂન 1
2017-06-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
Belison
શહેર ►
રવિવાર, જૂન 11
2017-06-11
માત્ર આ સ્થળોએ:
Rizal
જીલ્લો ►
સોમવાર, જૂન 12
2017-06-12
ગુરુવાર, જૂન 15
2017-06-15
માત્ર આ સ્થળોએ:
Cagayan de Oro City
શહેર ►
રવિવાર, જૂન 18
2017-06-18
માત્ર આ સ્થળોએ:
Naga
શહેર ►
રવિવાર, જૂન 18
2017-06-18
માત્ર આ સ્થળોએ:
Benguet
જીલ્લો ►
સોમવાર, જૂન 19
2017-06-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
Laguna
જીલ્લો ►
સોમવાર, જૂન 19
2017-06-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
Palawan
જીલ્લો ►
સોમવાર, જૂન 19
2017-06-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
Calamba
શહેર ►
સોમવાર, જૂન 19
2017-06-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
Surigao del Sur
જીલ્લો ►
સોમવાર, જૂન 19
2017-06-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
Surigao del Norte
જીલ્લો ►
બુધવાર, જૂન 21
2017-06-21
માત્ર આ સ્થળોએ:
Agusan del Sur
જીલ્લો ►
શનિવાર, જૂન 24
2017-06-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
મનિલા
શહેર ►
શનિવાર, જૂન 24
2017-06-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
સાન જુઆન
શહેર ►
સોમવાર, જૂન 26
2017-06-26
શુક્રવાર, જૂન 30
2017-06-30
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્લોબેન
શહેર ►
શનિવાર, જુલાઈ 1
2017-07-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
Maramag
શહેર ►
શનિવાર, જુલાઈ 1
2017-07-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
Davao del Norte
જીલ્લો ►
Davao del Sur
જીલ્લો ►
Davao Oriental
જીલ્લો ►
શનિવાર, જુલાઈ 1
2017-07-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tagbilaran
શહેર ►
રવિવાર, જુલાઈ 2
2017-07-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
Pasig
શહેર ►
શનિવાર, જુલાઈ 22
2017-07-22
માત્ર આ સ્થળોએ:
Bohol
જીલ્લો ►
રવિવાર, જુલાઈ 23
2017-07-23
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tanauan
શહેર ►
બુધવાર, ઑગસ્ટ 2
2017-08-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
Kabankalan
શહેર ►
બુધવાર, ઑગસ્ટ 2
2017-08-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
Butuan
શહેર ►
રવિવાર, ઑગસ્ટ 6
2017-08-06
માત્ર આ સ્થળોએ:
Cebu
જીલ્લો ►
બુધવાર, ઑગસ્ટ 9
2017-08-09
માત્ર આ સ્થળોએ:
Ilocos Norte
જીલ્લો ►
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 15
2017-08-15
માત્ર આ સ્થળોએ:
દવાઓ સિટી
શહેર ►
શનિવાર, ઑગસ્ટ 19
2017-08-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
ક્વેઝોન શહેરનું
શહેર ►
Aurora
જીલ્લો ►
Quezon
જીલ્લો ►
સોમવાર, ઑગસ્ટ 21
2017-08-21
સોમવાર, ઑગસ્ટ 28
2017-08-28
બુધવાર, ઑગસ્ટ 30
2017-08-30
માત્ર આ સ્થળોએ:
સાન જુઆન
શહેર ►
ગુરુવાર, ઑગસ્ટ 31
2017-08-31
માત્ર આ સ્થળોએ:
Surigao City
શહેર ►
શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર 1
2017-09-01
માત્ર આ સ્થળોએ:
Baguio City
શહેર ►
શનિવાર, સપ્ટેમ્બર 2
2017-09-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
Nueva Ecija
જીલ્લો ►
શનિવાર, સપ્ટેમ્બર 2
2017-09-02
શનિવાર, સપ્ટેમ્બર 9
2017-09-09
માત્ર આ સ્થળોએ:
San Jose del Monte
શહેર ►
શનિવાર, સપ્ટેમ્બર 9
2017-09-09
માત્ર આ સ્થળોએ:
Cebu
જીલ્લો ►
રવિવાર, સપ્ટેમ્બર 10
2017-09-10
માત્ર આ સ્થળોએ:
Surigao City
શહેર ►
બુધવાર, સપ્ટેમ્બર 13
2017-09-13
માત્ર આ સ્થળોએ:
Marinduque
જીલ્લો ►
રવિવાર, સપ્ટેમ્બર 17
2017-09-17
માત્ર આ સ્થળોએ:
Siquijor
જીલ્લો ►
સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 18
2017-09-18
માત્ર આ સ્થળોએ:
Tacurong
શહેર ►
સોમવાર, ઑક્ટોબર 16
2017-10-16
માત્ર આ સ્થળોએ:
Oroquieta
શહેર ►
ગુરુવાર, ઑક્ટોબર 19
2017-10-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
બકોલોડ સિટી
શહેર ►
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 20
2017-10-20
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્લોબેન
શહેર ►
બુધવાર, નવેમ્બર 1
2017-11-01
ગુરુવાર, નવેમ્બર 2
2017-11-02
શનિવાર, નવેમ્બર 4
2017-11-04
માત્ર આ સ્થળોએ:
Bohol
જીલ્લો ►
રવિવાર, નવેમ્બર 5
2017-11-05
માત્ર આ સ્થળોએ:
Negros Occidental
જીલ્લો ►
ગુરુવાર, નવેમ્બર 16
2017-11-16
માત્ર આ સ્થળોએ:
Ilocos Sur
જીલ્લો ►
ગુરુવાર, નવેમ્બર 30
2017-11-30
શનિવાર, ડિસેમ્બર 2
2017-12-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
Pasay
શહેર ►
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 8
2017-12-08
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 8
2017-12-08
માત્ર આ સ્થળોએ:
Taguig
શહેર ►
સોમવાર, ડિસેમ્બર 11
2017-12-11
માત્ર આ સ્થળોએ:
Pampanga
જીલ્લો ►
બુધવાર, ડિસેમ્બર 13
2017-12-13
માત્ર આ સ્થળોએ:
General Trias
શહેર ►
સોમવાર, ડિસેમ્બર 18
2017-12-18
માત્ર આ સ્થળોએ:
Iloilo
જીલ્લો ►
બુધવાર, ડિસેમ્બર 20
2017-12-20
માત્ર આ સ્થળોએ:
Santa Lucia
શહેર ►
રવિવાર, ડિસેમ્બર 24
2017-12-24
સોમવાર, ડિસેમ્બર 25
2017-12-25
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 29
2017-12-29
માત્ર આ સ્થળોએ:
San Pedro
શહેર ►
શનિવાર, ડિસેમ્બર 30
2017-12-30
રવિવાર, ડિસેમ્બર 31
2017-12-31

મેનુ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Webmasters can also download some free XML files.

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database

Email

Legal