HolsDB

ટાન્ઝાનિયા :: જાહેર રજાઓ

આગામી રજાઓ :: ટાન્ઝાનિયા :: 2017

નાતાલ
સોમવાર, ડિસેમ્બર 25
2017-12-25
બોક્સિંગ ડે
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 26
2017-12-26

ટાન્ઝાનિયામાં જાહેર રજાઓ યાદી :: 2017

2018 :: આગામી વર્ષ

નવા વર્ષનો દિવસ
રવિવાર, જાન્યુઆરી 1
2017-01-01
જ઼ૅન્જ઼િબાર ક્રાંતિ
ગુરુવાર, જાન્યુઆરી 12
2017-01-12
Karume Day
શુક્રવાર, એપ્રિલ 7
2017-04-07
ગુડફ્રાઈડે
શુક્રવાર, એપ્રિલ 14
2017-04-14
Easter
રવિવાર, એપ્રિલ 16
2017-04-16
ઇસ્ટર સોમવાર
સોમવાર, એપ્રિલ 17
2017-04-17
Union Day
બુધવાર, એપ્રિલ 26
2017-04-26
આંતરરાષ્ટ્રીય કામદાર દિવસની
સોમવાર, મે 1
2017-05-01
Eid al–Fitr
સોમવાર, જૂન 26
2017-06-26
Eid al–Fitr
મંગળવાર, જૂન 27
2017-06-27
Saba Saba Day
શુક્રવાર, જુલાઈ 7
2017-07-07
Nane Nane Day
મંગળવાર, ઑગસ્ટ 8
2017-08-08
બકરી ઈદ
શનિવાર, સપ્ટેમ્બર 2
2017-09-02
Nyerere Day
શનિવાર, ઑક્ટોબર 14
2017-10-14
Mawlid
શુક્રવાર, ડિસેમ્બર 1
2017-12-01
સ્વતંત્રતા દિવસ
શનિવાર, ડિસેમ્બર 9
2017-12-09
નાતાલ
સોમવાર, ડિસેમ્બર 25
2017-12-25
બોક્સિંગ ડે
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 26
2017-12-26
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

મેનુ

જાહેર રજાઓ
રજા યાદી
આગામી રજાઓ
ચંદ્રકળાઓ
શોધખોળ
આંકડા
ધાર્મિક રજાઓ
ઘર

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email