HolsDB

Queen’s Birthday :: 2017

Queen’s Birthday ಏನು ದಿನ?

2018 :: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ

ಅಂಗ್ವಿಲ್ಲಾ
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 9
2017-01-09
ತುವಾಲು
ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 14
2017-01-14
ಸೈಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ, ಅಸೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಡ ಕುನ್ಹ
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17
2017-04-17
ಫಾಲ್ಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21
2017-04-21
ಸೈಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30
2017-04-30
ಕೂಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 5
2017-06-05
ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 5
2017-06-05
ನ್ಯೂಯಿ
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 5
2017-06-05
ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 9
2017-06-09
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 10
2017-06-10
ಪಾಪುಅ ನ್ಯೂ ಗಿನಿ
ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 10
2017-06-10
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 12
2017-06-12
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೊಂಟ್ಸೆ‌ರ್ರಟ್
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 12
2017-06-12
ನೋರ್‌ಫೋಲ್ಕ್ ದ್ವೀಪ
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 12
2017-06-12
ಪಿಟ್‌ಕೈರ್ನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 13
2017-06-13
ಕಾಂಬೋಡಿಯ
ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 18
2017-06-18
ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 19
2017-06-19
ಗಿಬ್ರಲ್ಟಾರ್
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 19
2017-06-19
ಟರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಕೊಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 19
2017-06-19
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 12
2017-08-12
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25
2017-09-25
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 2
2017-10-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌
ರಾಜ್ಯ ►
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

ಮೆನು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಹಾಲಿಡೇ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ
ಹುಡುಕು
ಅಂಕಿಅಂಶ
ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮರಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಟಕ್ಕೆ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email