HolsDB

ಭಾರತ :: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು

ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ :: ಭಾರತ :: 2018

ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29
2018-04-29
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Gujarat Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಣಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ :: 2018

2019 :: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ

Chaitra Sakladi
ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18
2017-03-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Hazarat Ali’s Birthday
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1
2017-04-01
ಹೊಸ ವರುಷದ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 1
2018-01-01
Bhogi
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 14
2018-01-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಲೋಹ್ರಿ
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 14
2018-01-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Maghi
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 14
2018-01-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 14
2018-01-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Thai Pongal
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 14
2018-01-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Uttarayana
ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 14
2018-01-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Magh Bihu
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 15
2018-01-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Thai Pongal
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 15
2018-01-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Thiruvalluvar Day
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 15
2018-01-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Thai Pongal
ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 16
2018-01-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Thai Pongal
ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 17
2018-01-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 22
2018-01-22
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Netaji Subhas Chandra Bose’s Jayanti
ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 23
2018-01-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಥ ಸಪ್ತಮಿ
ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 24
2018-01-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 26
2018-01-26
Guru Ravidass Jayanti
ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 31
2018-01-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Swami Dayananda Saraswati Jayanti
ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 10
2018-02-10
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ
ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13
2018-02-13
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಣಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಲೋಸರ್
ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16
2018-02-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Leh
ನಗರ ►
Chatrapati Shivaji’s Jayanti
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19
2018-02-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Holika Dahan
ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1
2018-03-01
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನಾಗಲ್ಯಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mizoram
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹೋಳಿ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2
2018-03-02
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನಾಗಲ್ಯಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mizoram
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Kanshi Ram’s Jayanti
ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 15
2018-03-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವ
ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18
2018-03-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Ugadi
ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18
2018-03-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Cheti Chand
ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 19
2018-03-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Cheti Chand
ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 20
2018-03-20
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Bihar Day
ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22
2018-03-22
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿ
ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 25
2018-03-25
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Ali ibn Abi Talib
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30
2018-03-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30
2018-03-30
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Rajasthan Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30
2018-03-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹನುಮ ಜಯಂತಿ
ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31
2018-03-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Easter
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1
2018-04-01
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒಡಿಶಾ ದಿನ
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1
2018-04-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Pana Sankranti
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 13
2018-04-13
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Dr. B. R. Ambedkar’s Jayanti
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14
2018-04-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mesadi
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14
2018-04-14
Puthandu
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14
2018-04-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬೈಸಾಖಿ
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14
2018-04-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನಾಗಲ್ಯಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ವಿಷು
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14
2018-04-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬೋಹಗ್ ಬಿಹುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15
2018-04-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಂಗಾಳಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15
2018-04-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Vaisakhadi
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15
2018-04-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ
ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 18
2018-04-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29
2018-04-29
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Gujarat Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಣಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡೇ
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mid–Sha’ban
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Guru Rabindranath’s Birthday
ಬುಧವಾರ, ಮೇ 9
2018-05-09
Rabindra Jayanti
ಬುಧವಾರ, ಮೇ 9
2018-05-09
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Annexation Day
ಬುಧವಾರ, ಮೇ 16
2018-05-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಸಿಕ್ಕಿಂ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮ
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 29
2018-05-29
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mizoram
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Eid al–Fitr
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 15
2018-06-15
Jamat–Ul–Vida
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 15
2018-06-15
Maharana Pratap Jayanti
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 15
2018-06-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Raja Parba
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 15
2018-06-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Martyrdom of Guru Arjan Dev Ji
ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 16
2018-06-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Raja Parba
ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 16
2018-06-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Raja Parba
ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 17
2018-06-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Feast of St. Thomas the Apostle
ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 3
2018-07-03
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಥ ಯಾತ್ರೆ
ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 14
2018-07-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Shaheed Udham Singh’s Martyrdom Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 31
2018-07-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನ
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15
2018-08-15
ನಾಗ ಪಂಚಮಿ
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15
2018-08-15
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Parsi New Year’s Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17
2018-08-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಕ್ರೀದ್
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22
2018-08-22
Onam
ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24
2018-08-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25
2018-08-25
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26
2018-08-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ
ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26
2018-08-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27
2018-08-27
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28
2018-08-28
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29
2018-08-29
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Eid al–Ghadeer
ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30
2018-08-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 30
2018-08-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31
2018-08-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1
2018-09-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2
2018-09-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Onam
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2
2018-09-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3
2018-09-03
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Paryushana
ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6
2018-09-06
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Feast of the Blessed Virgin
ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8
2018-09-08
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13
2018-09-13
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನುವಾಖಾಯ್
ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13
2018-09-13
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14
2018-09-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15
2018-09-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16
2018-09-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17
2018-09-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Day of Ashura
ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21
2018-09-21
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25
2018-09-25
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26
2018-09-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27
2018-09-27
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28
2018-09-28
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29
2018-09-29
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30
2018-09-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 1
2018-10-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
ಮಂಗಳವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 2
2018-10-02
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಮಂಗಳವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 2
2018-10-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 3
2018-10-03
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಗುರುವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 4
2018-10-04
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 5
2018-10-05
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಶನಿವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 6
2018-10-06
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಭಾನುವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 7
2018-10-07
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8
2018-10-08
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಮಂಗಳವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 9
2018-10-09
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನವರಾತ್ರಿ
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 10
2018-10-10
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದಾದ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೆಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹರಿಯಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಣಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mizoram
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪುದುಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 10
2018-10-10
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನವರಾತ್ರಿ
ಗುರುವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 11
2018-10-11
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನಾಗಲ್ಯಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಸಿಕ್ಕಿಂ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತಮಿಳುನಾಡು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನವರಾತ್ರಿ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 12
2018-10-12
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮೆಘಾಲಯ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನವರಾತ್ರಿ
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 15
2018-10-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Dussehra
ಮಂಗಳವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 16
2018-10-16
Dussehra
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 17
2018-10-17
Dussehra
ಗುರುವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 18
2018-10-18
Dussehra
ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 19
2018-10-19
Sharad Purnima
ಮಂಗಳವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23
2018-10-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Maharishi Valmiki’s Jayanti
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 24
2018-10-24
Valmiki Jayanti
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 24
2018-10-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Accession Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26
2018-10-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Karaka Chaturthi
ಶನಿವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27
2018-10-27
Sardar Patel Jayanti
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 31
2018-10-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Andhra Pradesh Foundation Day
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1
2018-11-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh Foundation Day
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1
2018-11-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1
2018-11-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Kerala Piravi
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1
2018-11-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೇರಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Madhya Pradesh Foundation Day
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 1
2018-11-01
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೀಪಾವಳಿ
ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 5
2018-11-05
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೀಪಾವಳಿ
ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6
2018-11-06
ದೀಪಾವಳಿ
ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7
2018-11-07
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮೆಘಾಲಯ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ತ್ರಿಪುರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೀಪಾವಳಿ
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8
2018-11-08
Govardhan Puja
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8
2018-11-08
Bhai Dooj
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 9
2018-11-09
ದೀಪಾವಳಿ
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 9
2018-11-09
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಛತ್
ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11
2018-11-11
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಛತ್
ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12
2018-11-12
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಛತ್
ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13
2018-11-13
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಛತ್
ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14
2018-11-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಬಿಹಾರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mawlid
ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21
2018-11-21
ಗುರು ನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23
2018-11-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Assam
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಚಂಡೀಗಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Chhattisgarh
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ದೆಹಲಿ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಗುಜರಾತ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ನಾಗಲ್ಯಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಂಜಾಬ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಒರಿಸ್ಸಾ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Mizoram
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
ಝಾರ್ಖಂಡ್
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Guru Teg Bahadur’s Martyrdom Day
ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24
2018-11-24
ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ
ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 26
2018-11-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Feast of St. Francis Xavier
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 3
2018-12-03
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಗೋವ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Christmas Eve
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2018-12-24
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25
2018-12-25
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ
ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26
2018-12-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ತೆಲಂಗಾಣ
ಜಿಲ್ಲೆ ►
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

ಮೆನು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಹಾಲಿಡೇ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ
ಹುಡುಕು
ಅಂಕಿಅಂಶ
ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮರಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಟಕ್ಕೆ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email