HolsDB

ತಾಂಝಾನಿಯಾ :: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು

ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ :: ತಾಂಝಾನಿಯಾ :: 2018

Saba Saba Day
ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 7
2018-07-07
Nane Nane Day
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8
2018-08-08
ಬಕ್ರೀದ್
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22
2018-08-22

ತಾಂಝಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ :: 2018

2019 :: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರುಷದ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 1
2018-01-01
ಜಂಜಿಬಾರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 12
2018-01-12
ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30
2018-03-30
Easter
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1
2018-04-01
ಈಸ್ಟರ್ ಸೋಮವಾರ
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2
2018-04-02
Karume Day
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 7
2018-04-07
Union Day
ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26
2018-04-26
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 1
2018-05-01
Eid al–Fitr
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 15
2018-06-15
Eid al–Fitr
ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 16
2018-06-16
Saba Saba Day
ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 7
2018-07-07
Nane Nane Day
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 8
2018-08-08
ಬಕ್ರೀದ್
ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 22
2018-08-22
Nyerere Day
ಭಾನುವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14
2018-10-14
Mawlid
ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21
2018-11-21
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನ
ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9
2018-12-09
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25
2018-12-25
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ
ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26
2018-12-26
Password Manager
Bounce Emails

ಮೆನು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಹಾಲಿಡೇ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ
ಹುಡುಕು
ಅಂಕಿಅಂಶ
ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮರಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಟಕ್ಕೆ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email