HolsDB

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ :: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು

ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ :: ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ :: 2018

San Jacinto Day
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21
2018-04-21
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23
2018-04-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಬಾಮ
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26
2018-04-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ :: 2018

2019 :: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ

ಹೊಸ ವರುಷದ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 1
2018-01-01
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 15
2018-01-15
Lee–Jackson Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 16
2018-01-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Heroes Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 19
2018-01-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Robert E. Lee
ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 19
2018-01-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Rosa Parks Day
ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4
2018-02-04
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಿಸೌರಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಲಿಂಕನ್ ತಂದೆಯ ಜನ್ಮದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12
2018-02-12
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಅಯೋವಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮರ್ಡಿ ಗ್ರಾಸ್‌‌
ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13
2018-02-13
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
ರಾಜ್ಯ ►
Susan B. Anthony Day
ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15
2018-02-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ರಾಜ್ಯ ►
ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಿಸ್ಕೊನ್‌ಸಿನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19
2018-02-19
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2
2018-03-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Casimir Pulaski Day
ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 5
2018-03-05
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Town Meeting Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 6
2018-03-06
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಮೋಂಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
Evacuation Day
ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17
2018-03-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಸ್ಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Prince Kūhiō Day
ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26
2018-03-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
Seward’s Day
ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26
2018-03-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಾಸ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 30
2018-03-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಡೆಲವೇರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಂಡಿಯಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆನ್ನಿಸ್ಸೀ
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Cesar Chavez Day
ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31
2018-03-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
Pascua Florida
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2
2018-04-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16
2018-04-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿ.ಸಿ.
ರಾಜ್ಯ ►
ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16
2018-04-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮೈನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಸ್ಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
San Jacinto Day
ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21
2018-04-21
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23
2018-04-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಬಾಮ
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26
2018-04-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Arbor Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27
2018-04-27
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30
2018-04-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 30
2018-04-30
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ
ರಾಜ್ಯ ►
Primary Election Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 8
2018-05-08
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಇಂಡಿಯಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟ್ರೂಮನ್ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 8
2018-05-08
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಿಸೌರಿ
ರಾಜ್ಯ ►
Confederate Memorial Day
ಗುರುವಾರ, ಮೇ 10
2018-05-10
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Malcolm X Day
ಶನಿವಾರ, ಮೇ 19
2018-05-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Berkeley
ನಗರ ►
Harvey Milk Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 22
2018-05-22
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹಾಲಿವುಡ್
ನಗರ ►
ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 28
2018-05-28
Jefferson Davis’ Birthday
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 4
2018-06-04
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಬಾಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕಮೆಹಮೆಹ ಡೇ
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 11
2018-06-11
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
Flag Day
ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 14
2018-06-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ
ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 19
2018-06-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
West Virginia Day
ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 20
2018-06-20
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನ
ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 4
2018-07-04
Pioneer Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 24
2018-07-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಯುಟಾಃ
ರಾಜ್ಯ ►
Statehood Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17
2018-08-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬೆನ್ನಿಂಗ್ಟನ್ ನ
ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20
2018-08-20
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಮೋಂಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
Victory Day
ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20
2018-08-20
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ರಾಜ್ಯ ►
Lyndon Baines Johnson Day
ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27
2018-08-27
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3
2018-09-03
Primary Election Day
ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11
2018-09-11
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವಿಸ್ಕೊನ್‌ಸಿನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೊಲಂಬಸ್ ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8
2018-10-08
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಅಲಾಸ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ►
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿನ್ನಿಸೋಟ
ರಾಜ್ಯ ►
ವರ್ಮೋಂಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ದಿನ
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8
2018-10-08
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Berkeley
ನಗರ ►
ಸಿಯಾಟಲ್
ನಗರ ►
Albuquerque
ನಗರ ►
ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌
ನಗರ ►
Traverse City
ನಗರ ►
Akron
ನಗರ ►
Olympia
ನಗರ ►
Anadarko
ನಗರ ►
Carrboro
ನಗರ ►
ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌
ನಗರ ►
San Fernando
ನಗರ ►
Alpena
ನಗರ ►
ಡೆನ್ವರ್
ನಗರ ►
Ann Arbor
ನಗರ ►
Spokane
ನಗರ ►
Bainbridge Island
ನಗರ ►
East Lansing
ನಗರ ►
Santa Fe
ನಗರ ►
ಫೀನಿಕ್ಸ್
ನಗರ ►
Ypsilanti
ನಗರ ►
ದುರಾಂಗೊ
ನಗರ ►
Asheville
ನಗರ ►
Eugene
ನಗರ ►
ಕೇಂಬ್ರಿಜ್
ನಗರ ►
Boulder
ನಗರ ►
Lawrence
ನಗರ ►
Oberlin
ನಗರ ►
Bangor
ನಗರ ►
ಲಾಸ್ ಎಂಜಲೀಸ್
ನಗರ ►
ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನ
ಗುರುವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 18
2018-10-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಾಸ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ►
Nevada Day
ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26
2018-10-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Election Day
ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 4
2018-11-04
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಡೆಲವೇರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್
ರಾಜ್ಯ ►
Veterans’ Day
ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11
2018-11-11
Veterans’ Day
ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12
2018-11-12
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 22
2018-11-22
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಒಕ್ಲಹೋಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕಪ್ಪು ಶುಕ್ರವಾರ
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23
2018-11-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಡೆಲವೇರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಂಡಿಯಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಅಯೋವಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೈನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿಚಿಗನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿನ್ನಿಸೋಟ
ರಾಜ್ಯ ►
ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ರಾಜ್ಯ ►
ಒಹಿಯೋ
ರಾಜ್ಯ ►
ಒಕ್ಲಹೋಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಿಸ್ಕೊನ್‌ಸಿನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕುಟುಂಬ ದಿನ
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23
2018-11-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
Christmas Eve
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2018-12-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿಚಿಗನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೋಂಟಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆನ್ನಿಸ್ಸೀ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
Christmas Eve
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2018-12-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2018-12-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25
2018-12-25
ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ
ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26
2018-12-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
New Year’s Eve
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
2018-12-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿಚಿಗನ್
ರಾಜ್ಯ ►
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

ಮೆನು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಹಾಲಿಡೇ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಂಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ
ಹುಡುಕು
ಅಂಕಿಅಂಶ
ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮರಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಟಕ್ಕೆ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email