HolsDB

Bounce Emails

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ :: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು

ಮರಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಟಕ್ಕೆ >> ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು >> ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ :: 2017

2018 :: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 1
2017-01-01
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 16
2017-01-16
ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 16
2017-01-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 19
2017-01-19
ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 4
2017-02-04
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಿಸೌರಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12
2017-02-12
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಅಯೋವಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15
2017-02-15
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್
ರಾಜ್ಯ ►
ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಿಸ್ಕೊನ್‌ಸಿನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20
2017-02-20
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28
2017-02-28
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
ರಾಜ್ಯ ►
ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2
2017-03-02
ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 6
2017-03-06
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 7
2017-03-07
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಮೋಂಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 17
2017-03-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಸ್ಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26
2017-03-26
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 27
2017-03-27
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಾಸ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31
2017-03-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14
2017-04-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕನೆಕ್ಟಿಕಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಡೆಲವೇರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಂಡಿಯಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಲೂಯಿಸಿಯಾನ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆನ್ನಿಸ್ಸೀ
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16
2017-04-16
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಡಿ.ಸಿ.
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17
2017-04-17
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮೈನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಸ್ಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21
2017-04-21
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24
2017-04-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24
2017-04-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24
2017-04-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಬಾಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28
2017-04-28
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 2
2017-05-02
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಇಂಡಿಯಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 8
2017-05-08
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಮಿಸೌರಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಬುಧವಾರ, ಮೇ 10
2017-05-10
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 19
2017-05-19
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
Berkeley
ನಗರ ►
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 22
2017-05-22
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹಾಲಿವುಡ್
ನಗರ ►
ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 29
2017-05-29
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 5
2017-06-05
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಬಾಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 11
2017-06-11
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 14
2017-06-14
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 19
2017-06-19
ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 20
2017-06-20
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 4
2017-07-04
ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 24
2017-07-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಯುಟಾಃ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18
2017-08-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21
2017-08-21
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21
2017-08-21
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಮೋಂಟ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27
2017-08-27
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4
2017-09-04
ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12
2017-09-12
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ವಿಸ್ಕೊನ್‌ಸಿನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 9
2017-10-09
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಅಲಾಸ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ►
ಹವಾಯಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಬುಧವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 18
2017-10-18
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅಲಾಸ್ಕ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಒಕ್ಟೋಬರ್ 27
2017-10-27
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11
2017-11-11
ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23
2017-11-23
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಡೆಲವೇರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಒಕ್ಲಹೋಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24
2017-11-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24
2017-11-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಡೆಲವೇರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಫ್ಲೋರಿಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಲ್ಲಿನೋಯ್ಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಇಂಡಿಯಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಅಯೋವಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೈನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿಚಿಗನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿನ್ನಿಸೋಟ
ರಾಜ್ಯ ►
ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನೆವಾಡಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್‌ಶೈರ್
ರಾಜ್ಯ ►
ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
ರಾಜ್ಯ ►
ಒಹಿಯೋ
ರಾಜ್ಯ ►
ಒಕ್ಲಹೋಮ
ರಾಜ್ಯ ►
ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ವಿಸ್ಕೊನ್‌ಸಿನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22
2017-12-22
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23
2017-12-23
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2017-12-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಜಾರ್ಜಿಯ
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2017-12-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಉತ್ತರ ಕೆರೋಲಿನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24
2017-12-24
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿಚಿಗನ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮೋಂಟಾನಾ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆನ್ನಿಸ್ಸೀ
ರಾಜ್ಯ ►
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25
2017-12-25
ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25
2017-12-25
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಜಾ ...
ಟೆಕ್ಸಸ್
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26
2017-12-26
ಭಾನುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
2017-12-31
ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ:
ಕೆಂಟುಕ್ಕಿ
ರಾಜ್ಯ ►
ಮಿಚಿಗನ್
ರಾಜ್ಯ ►

ಮೆನು

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Webmasters can also download some free XML files.

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database

Email

Legal