HolsDB

Bounce Emails

Балба :: Бүх нийтийн амралтын өдрүүд

Home >> Бүх нийтийн амралтын өдрүүд >> Балба

Балба :: Нийтээр амрах баярын жагсаалт :: 2017

2018 :: Дараа жил

Бямба гараг, 1 сар 14
2017-01-14
Баасан гараг, 2 сар 3
2017-02-03
Лхагва гараг, 2 сар 8
2017-02-08
Бямба гараг, 2 сар 18
2017-02-18
Баасан гараг, 2 сар 24
2017-02-24
Лхагва гараг, Гуравдугаар 8
2017-03-08
Даваа гараг, Гуравдугаар 13
2017-03-13
Мягмар гараг, Гуравдугаар 14
2017-03-14
Мягмар гараг, дөрөвдүгээр сар 4
2017-04-04
Ням гараг, дөрөвдүгээр сар 9
2017-04-09
Зөвхөн эдгээр газруудад нь:
Катманду
Хот ►
Баасан гараг, дөрөвдүгээр сар 14
2017-04-14
Даваа гараг, дөрөвдүгээр сар 17
2017-04-17
Даваа гараг, дөрөвдүгээр сар 24
2017-04-24
Даваа гараг, тавдугаар сар 1
2017-05-01
Пүрэв гариг, тавдугаар сар 4
2017-05-04
Лхагва гараг, тавдугаар сар 10
2017-05-10
Даваа гараг, тавдугаар сар 29
2017-05-29
Даваа гараг, зургадугаар сарын 26
2017-06-26
Пүрэв гариг, долдугаар сарын 27
2017-07-27
Даваа гараг, Наймдугаар 14
2017-08-14
Мягмар гараг, Наймдугаар 29
2017-08-29
Лхагва гараг, Наймдугаар 30
2017-08-30
Зөвхөн эдгээр газруудад нь:
Катманду
Хот ►
Мягмар гараг, Есдүгээр 19
2017-09-19
Пүрэв гариг, Есдүгээр 21
2017-09-21
Лхагва гараг, Есдүгээр 27
2017-09-27
Пүрэв гариг, Есдүгээр 28
2017-09-28
Баасан гараг, Есдүгээр 29
2017-09-29
Бямба гараг, Есдүгээр 30
2017-09-30
Мягмар гараг, Аравдугаар сар 24
2017-10-24
Лхагва гараг, Аравдугаар сар 25
2017-10-25
Пүрэв гариг, Аравдугаар сар 26
2017-10-26
Баасан гараг, Аравдугаар сар 27
2017-10-27
Бямба гараг, Арваннэгдүгээр 4
2017-11-04
Бямба гараг, Арваннэгдүгээр 11
2017-11-11
Бямба гараг, Арваннэгдүгээр 11
2017-11-11
Ням гараг, Арваннэгдүгээр 12
2017-11-12
Даваа гараг, Арваннэгдүгээр 13
2017-11-13
Даваа гараг, арванхоёрдугаар сар 25
2017-12-25

Цэс

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Webmasters can also download some free XML files.

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database

Email

Legal