HolsDB

मलेशिया :: सार्वजनिक बिदाहरू

आगामी बिदाहरू :: मलेशिया :: 2018

Vesak
मंगलबार, मे 29
2018-05-29
Kaamatan
बुधबार, मे 30
2018-05-30
मात्र यी स्थानहरूमा:
Federal Territory of Labuan
जिल्ला ►
Sabah
जिल्ला ►
Kaamatan
बिहिबार, मे 31
2018-05-31
मात्र यी स्थानहरूमा:
Federal Territory of Labuan
जिल्ला ►
Sabah
जिल्ला ►

मलेशिया मा सार्वजनिक बिदाहरू सूची :: 2018

2019 :: आउने साल

नयाँ वर्षको दिन
सोमबार, जनवरी 1
2018-01-01
मा एक छुट्टी ...
Johor
जिल्ला ►
Kedah
जिल्ला ►
Kelantan
जिल्ला ►
Perlis
जिल्ला ►
Terengganu
जिल्ला ►
Negeri Sembilan State Ruler’s Birthday
अाइतबार, जनवरी 14
2018-01-14
मात्र यी स्थानहरूमा:
Negeri Sembilan
जिल्ला ►
Negeri Sembilan State Ruler’s Birthday
सोमबार, जनवरी 15
2018-01-15
मात्र यी स्थानहरूमा:
Negeri Sembilan
जिल्ला ►
Kedah State Ruler’s Birthday
अाइतबार, जनवरी 21
2018-01-21
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kedah
जिल्ला ►
Thaipusam
बुधबार, जनवरी 31
2018-01-31
मात्र यी स्थानहरूमा:
Johor
जिल्ला ►
Federal Territory of Kuala Lumpur
जिल्ला ►
Negeri Sembilan
जिल्ला ►
Penang
जिल्ला ►
Perak
जिल्ला ►
Federal Territory of Putrajaya
जिल्ला ►
Selangor
जिल्ला ►
Federal Territory Day
बिहिबार, फरवरी 1
2018-02-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Federal Territory of Kuala Lumpur
जिल्ला ►
Federal Territory of Labuan
जिल्ला ►
Federal Territory of Putrajaya
जिल्ला ►
Chinese New Year
शुक्रबार, फरवरी 16
2018-02-16
Chinese New Year
शनिबार, फरवरी 17
2018-02-17
Chinese New Year
अाइतबार, फरवरी 18
2018-02-18
मात्र यी स्थानहरूमा:
Johor
जिल्ला ►
Kedah
जिल्ला ►
Kelantan
जिल्ला ►
Terengganu
जिल्ला ►
Anniversary of Installation of the Sultan of Terengganu
अाइतबार, मार्च 4
2018-03-04
मात्र यी स्थानहरूमा:
Terengganu
जिल्ला ►
Sultan of Johor’s Birthday
शुक्रबार, मार्च 23
2018-03-23
मात्र यी स्थानहरूमा:
Johor
जिल्ला ►
Good Friday
शुक्रबार, मार्च 30
2018-03-30
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sabah
जिल्ला ►
Sarawak
जिल्ला ►
Isra and Mi’raj
शनिबार, अप्रिल 14
2018-04-14
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kedah
जिल्ला ►
Negeri Sembilan
जिल्ला ►
Perlis
जिल्ला ►
Declaration of Malacca City as Historical City
अाइतबार, अप्रिल 15
2018-04-15
मात्र यी स्थानहरूमा:
Malacca
जिल्ला ►
Terengganu State Ruler’s Birthday
बिहिबार, अप्रिल 26
2018-04-26
मात्र यी स्थानहरूमा:
Terengganu
जिल्ला ►
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
मंगलबार, मे 1
2018-05-01
Hari Hol Pahang
सोमबार, मे 7
2018-05-07
मात्र यी स्थानहरूमा:
Pahang
जिल्ला ►
Ramadan
बिहिबार, मे 17
2018-05-17
मात्र यी स्थानहरूमा:
Johor
जिल्ला ►
Kedah
जिल्ला ►
Malacca
जिल्ला ►
Vesak
मंगलबार, मे 29
2018-05-29
Kaamatan
बुधबार, मे 30
2018-05-30
मात्र यी स्थानहरूमा:
Federal Territory of Labuan
जिल्ला ►
Sabah
जिल्ला ►
Kaamatan
बिहिबार, मे 31
2018-05-31
मात्र यी स्थानहरूमा:
Federal Territory of Labuan
जिल्ला ►
Sabah
जिल्ला ►
Gawai Dayak
शुक्रबार, जुन 1
2018-06-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sarawak
जिल्ला ►
Gawai Dayak
शनिबार, जुन 2
2018-06-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sarawak
जिल्ला ►
यो कुरान को इतिहास
शनिबार, जुन 2
2018-06-02
मा एक छुट्टी ...
Johor
जिल्ला ►
Kedah
जिल्ला ►
Malacca
जिल्ला ►
Negeri Sembilan
जिल्ला ►
Sabah
जिल्ला ►
Sarawak
जिल्ला ►
यो कुरान को इतिहास
अाइतबार, जुन 3
2018-06-03
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kelantan
जिल्ला ►
Terengganu
जिल्ला ►
ईद
शुक्रबार, जुन 15
2018-06-15
ईद
शनिबार, जुन 16
2018-06-16
ईद
अाइतबार, जुन 17
2018-06-17
मात्र यी स्थानहरूमा:
Johor
जिल्ला ►
Kedah
जिल्ला ►
Kelantan
जिल्ला ►
Terengganu
जिल्ला ►
Georgetown World Heritage City Day
शनिबार, जुलाइ 7
2018-07-07
मात्र यी स्थानहरूमा:
Penang
जिल्ला ►
Penang State Governor’s Birthday
शनिबार, जुलाइ 14
2018-07-14
मात्र यी स्थानहरूमा:
Penang
जिल्ला ►
Perlis State Ruler’s Birthday
मंगलबार, जुलाइ 17
2018-07-17
Sarawak Independence Day
अाइतबार, जुलाइ 22
2018-07-22
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sarawak
जिल्ला ►
Sarawak Independence Day
सोमबार, जुलाइ 23
2018-07-23
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sarawak
जिल्ला ►
बकरी ईद
बुधबार, अगस्ट 22
2018-08-22
बकरी ईद
बिहिबार, अगस्ट 23
2018-08-23
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kedah
जिल्ला ►
Kelantan
जिल्ला ►
Perlis
जिल्ला ►
Terengganu
जिल्ला ►
Hari Merdeka
शुक्रबार, अगस्ट 31
2018-08-31
King’s Birthday
अाइतबार, सिप्टम्बर 9
2018-09-09
इस्लामी नयाँ वर्ष
मंगलबार, सिप्टम्बर 11
2018-09-11
मलेशिया दिन
अाइतबार, सिप्टम्बर 16
2018-09-16
मलेशिया दिन
सोमबार, सिप्टम्बर 17
2018-09-17
Sabah Governor’s Birthday
शनिबार, अक्टोबर 6
2018-10-06
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sabah
जिल्ला ►
Melaka State Governor’s Birthday
शुक्रबार, अक्टोबर 12
2018-10-12
मात्र यी स्थानहरूमा:
Malacca
जिल्ला ►
Sarawak Governor’s Birthday
शनिबार, अक्टोबर 13
2018-10-13
मात्र यी स्थानहरूमा:
Sarawak
जिल्ला ►
Hari Hol Sultan Johor
सोमबार, अक्टोबर 15
2018-10-15
Pahang State Ruler’s Birthday
बुधबार, अक्टोबर 24
2018-10-24
मात्र यी स्थानहरूमा:
Pahang
जिल्ला ►
Perak State Ruler’s Birthday
शुक्रबार, नोभम्बर 2
2018-11-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Perak
जिल्ला ►
Diwali
मंगलबार, नोभम्बर 6
2018-11-06
मा एक छुट्टी ...
Sarawak
जिल्ला ►
Sultan of Kelantan’s Birthday
अाइतबार, नोभम्बर 11
2018-11-11
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kelantan
जिल्ला ►
Sultan of Kelantan’s Birthday
सोमबार, नोभम्बर 12
2018-11-12
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kelantan
जिल्ला ►
Mawlid
मंगलबार, नोभम्बर 20
2018-11-20
Selangor State Ruler’s Birthday
मंगलबार, डिसम्बर 11
2018-12-11
क्रिसमस
मंगलबार, डिसम्बर 25
2018-12-25
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

मेनु

सार्वजनिक बिदाहरू
छुट्टी सूची
आगामी बिदाहरू
चन्द्रमा
खोज
तथ्याङ्क
धार्मिक बिदाहरू
होम

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email