HolsDB

अर्थोडक्स ख्रीष्टियन बिदाहरू :: 2018

अर्थोडक्स ख्रीष्टियन बिदाहरू सूची:

2019 :: आउने साल

Orthodox Epiphany
2017-01-19 ►
अर्थोडक्स क्रिसमस
2018-01-04 ►
Armenian Christmas
2018-01-06 ►
अर्थोडक्स क्रिसमस
2018-01-06 ►
Orthodox Christmas Eve
2018-01-06 ►
अर्थोडक्स क्रिसमस
2018-01-07 ►
अर्थोडक्स राम्रो शुक्रवार
2018-04-06 ►
कपटिक इस्टर
2018-04-08 ►
अर्थोडक्स इस्टर
2018-04-08 ►
अर्थोडक्स इस्टर सोमवार
2018-04-09 ►
Radonitsa
2018-04-17 ►
अर्थोडक्स पेन्तिकोसको
2018-05-27 ►
Orthodox Pentecost Monday
2018-05-28 ►
Orthodox Whit Monday
2018-05-28 ►
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

मेनु

सार्वजनिक बिदाहरू
छुट्टी सूची
आगामी बिदाहरू
चन्द्रमा
खोज
तथ्याङ्क
धार्मिक बिदाहरू
होम

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email