HolsDB

Cơ sở dữ liệu các ngày lễ

Ngày lễ sắp tới

Accession Day
2017-12-17
Ngày quốc khánh
2017-12-17
Ngày quốc khánh
2017-12-17
Kayin New Year Day
2017-12-18
López Jaena Day
2017-12-18
Ngày quốc khánh
2017-12-18
Cộng hòa ngày
2017-12-18
Separation Day
2017-12-19
Abolition Day
2017-12-20
Feast Day of Santa Lucia
2017-12-20
Macau Special Administrative Region Establishment Day
2017-12-20
Bounce Emails
Hẹn họ trực tuyến miễn phí
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Thực Đơn

Các ngày lễ
Danh sách kỳ nghỉ
Ngày lễ sắp tới
Tuần trăng
Tìm kiếm
Thống kê
Ngày lễ tôn giáo
Trang chủ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email