HolsDB

સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા :: જાહેર રજાઓ

આગામી રજાઓ :: સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા :: 2018

Harvey Milk Day
મંગળવાર, મે 22
2018-05-22
માત્ર આ સ્થળોએ:
Hollywood
શહેર ►
મેમોરિયલ ડે
સોમવાર, મે 28
2018-05-28
Jefferson Davis’ Birthday
સોમવાર, જૂન 4
2018-06-04
માત્ર આ સ્થળોએ:
અલાબામા
રાજ્ય ►
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►

સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં જાહેર રજાઓ યાદી :: 2018

2019 :: આગામી વર્ષ

નવા વર્ષનો દિવસ
સોમવાર, જાન્યુઆરી 1
2018-01-01
માર્ટિન લ્યુથર કિંગ દિવસ
સોમવાર, જાન્યુઆરી 15
2018-01-15
Lee–Jackson Day
મંગળવાર, જાન્યુઆરી 16
2018-01-16
માત્ર આ સ્થળોએ:
વર્જીનિયા
રાજ્ય ►
Confederate Heroes Day
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 19
2018-01-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
Robert E. Lee
શુક્રવાર, જાન્યુઆરી 19
2018-01-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
Rosa Parks Day
રવિવાર, ફેબ્રુઆરી 4
2018-02-04
માત્ર આ સ્થળોએ:
મિઝોરી
રાજ્ય ►
લિંકન જન્મદિવસ
સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 12
2018-02-12
માત્ર આ સ્થળોએ:
કનેક્ટીકટ
રાજ્ય ►
ઈલિનોસ
રાજ્ય ►
આયોવા
રાજ્ય ►
ન્યૂ જર્સી
રાજ્ય ►
ન્યૂ યૉર્ક
રાજ્ય ►
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
Mardi Gras
મંગળવાર, ફેબ્રુઆરી 13
2018-02-13
માત્ર આ સ્થળોએ:
લ્યુઇસિયાના
રાજ્ય ►
Susan B. Anthony Day
ગુરુવાર, ફેબ્રુઆરી 15
2018-02-15
માત્ર આ સ્થળોએ:
કેલિફોર્નિયા
રાજ્ય ►
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
ન્યૂ યૉર્ક
રાજ્ય ►
વેસ્ટ વર્જીનિયા
રાજ્ય ►
વિસ્કોનસીન
રાજ્ય ►
પ્રમુખો દિવસ
સોમવાર, ફેબ્રુઆરી 19
2018-02-19
નથી એક રજા ...
જ્યોર્જીયા
રાજ્ય ►
ન્યૂ મૅક્સિકો
રાજ્ય ►
ટેક્સાસ સ્વતંત્રતા દિવસ
શુક્રવાર, માર્ચ 2
2018-03-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
Casimir Pulaski Day
સોમવાર, માર્ચ 5
2018-03-05
માત્ર આ સ્થળોએ:
ઈલિનોસ
રાજ્ય ►
Town Meeting Day
મંગળવાર, માર્ચ 6
2018-03-06
માત્ર આ સ્થળોએ:
વર્મોન્ટ
રાજ્ય ►
Evacuation Day
શનિવાર, માર્ચ 17
2018-03-17
માત્ર આ સ્થળોએ:
મસ્સાશ્યુસેટ્સ
રાજ્ય ►
Prince Kūhiō Day
સોમવાર, માર્ચ 26
2018-03-26
માત્ર આ સ્થળોએ:
હવાઈ
રાજ્ય ►
Seward’s Day
સોમવાર, માર્ચ 26
2018-03-26
માત્ર આ સ્થળોએ:
અલાસ્કા
રાજ્ય ►
ગુડફ્રાઈડે
શુક્રવાર, માર્ચ 30
2018-03-30
માત્ર આ સ્થળોએ:
કનેક્ટીકટ
રાજ્ય ►
ડેલાવરે
રાજ્ય ►
ઇન્ડિયાના
રાજ્ય ►
કેનતૂકી
રાજ્ય ►
લ્યુઇસિયાના
રાજ્ય ►
ન્યૂ જર્સી
રાજ્ય ►
ઉત્તર કેરોલિના
રાજ્ય ►
ટેનેસી
રાજ્ય ►
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
Cesar Chavez Day
શનિવાર, માર્ચ 31
2018-03-31
માત્ર આ સ્થળોએ:
કેલિફોર્નિયા
રાજ્ય ►
Pascua Florida
સોમવાર, એપ્રિલ 2
2018-04-02
માત્ર આ સ્થળોએ:
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
મુક્તિ દિવસ
સોમવાર, એપ્રિલ 16
2018-04-16
માત્ર આ સ્થળોએ:
વોશિંગટન ડી.સી.
રાજ્ય ►
દેશપ્રેમી દિવસ
સોમવાર, એપ્રિલ 16
2018-04-16
માત્ર આ સ્થળોએ:
માયને
રાજ્ય ►
મસ્સાશ્યુસેટ્સ
રાજ્ય ►
San Jacinto Day
શનિવાર, એપ્રિલ 21
2018-04-21
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
Confederate Memorial Day
સોમવાર, એપ્રિલ 23
2018-04-23
માત્ર આ સ્થળોએ:
અલાબામા
રાજ્ય ►
Confederate Memorial Day
ગુરુવાર, એપ્રિલ 26
2018-04-26
માત્ર આ સ્થળોએ:
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
Arbor Day
શુક્રવાર, એપ્રિલ 27
2018-04-27
માત્ર આ સ્થળોએ:
નેબ્રાસ્કા
રાજ્ય ►
Confederate Memorial Day
સોમવાર, એપ્રિલ 30
2018-04-30
માત્ર આ સ્થળોએ:
જ્યોર્જીયા
રાજ્ય ►
Confederate Memorial Day
સોમવાર, એપ્રિલ 30
2018-04-30
માત્ર આ સ્થળોએ:
મિસ્સીસ્સીપ્પી
રાજ્ય ►
Primary Election Day
મંગળવાર, મે 8
2018-05-08
માત્ર આ સ્થળોએ:
ઇન્ડિયાના
રાજ્ય ►
ટ્રુમેન દિવસ
મંગળવાર, મે 8
2018-05-08
માત્ર આ સ્થળોએ:
મિઝોરી
રાજ્ય ►
Confederate Memorial Day
ગુરુવાર, મે 10
2018-05-10
માત્ર આ સ્થળોએ:
દક્ષિણ કેરોલિના
રાજ્ય ►
Malcolm X Day
શનિવાર, મે 19
2018-05-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
Berkeley
શહેર ►
Harvey Milk Day
મંગળવાર, મે 22
2018-05-22
માત્ર આ સ્થળોએ:
Hollywood
શહેર ►
મેમોરિયલ ડે
સોમવાર, મે 28
2018-05-28
Jefferson Davis’ Birthday
સોમવાર, જૂન 4
2018-06-04
માત્ર આ સ્થળોએ:
અલાબામા
રાજ્ય ►
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
કામેહામેહા ડે
સોમવાર, જૂન 11
2018-06-11
માત્ર આ સ્થળોએ:
હવાઈ
રાજ્ય ►
Flag Day
ગુરુવાર, જૂન 14
2018-06-14
માત્ર આ સ્થળોએ:
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
પેન્સિલ્વેનિયા
રાજ્ય ►
મુક્તિ દિવસ
મંગળવાર, જૂન 19
2018-06-19
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
West Virginia Day
બુધવાર, જૂન 20
2018-06-20
માત્ર આ સ્થળોએ:
વેસ્ટ વર્જીનિયા
રાજ્ય ►
સ્વતંત્રતા દિવસ
બુધવાર, જુલાઈ 4
2018-07-04
Pioneer Day
મંગળવાર, જુલાઈ 24
2018-07-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
ઉતાહ
રાજ્ય ►
Statehood Day
શુક્રવાર, ઑગસ્ટ 17
2018-08-17
માત્ર આ સ્થળોએ:
હવાઈ
રાજ્ય ►
બેનિંગ્ટન યુદ્ધ
સોમવાર, ઑગસ્ટ 20
2018-08-20
માત્ર આ સ્થળોએ:
વર્મોન્ટ
રાજ્ય ►
Victory Day
સોમવાર, ઑગસ્ટ 20
2018-08-20
માત્ર આ સ્થળોએ:
રાજ્ય ►
Lyndon Baines Johnson Day
સોમવાર, ઑગસ્ટ 27
2018-08-27
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
મજુર દિન
સોમવાર, સપ્ટેમ્બર 3
2018-09-03
Primary Election Day
મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર 11
2018-09-11
માત્ર આ સ્થળોએ:
વિસ્કોનસીન
રાજ્ય ►
કોલંબસ ડે
સોમવાર, ઑક્ટોબર 8
2018-10-08
નથી એક રજા ...
અલાસ્કા
રાજ્ય ►
હવાઈ
રાજ્ય ►
નેવાડા
રાજ્ય ►
મિન્નેસોતા
રાજ્ય ►
વર્મોન્ટ
રાજ્ય ►
સ્થાનિક લોકો દિવસ
સોમવાર, ઑક્ટોબર 8
2018-10-08
માત્ર આ સ્થળોએ:
Berkeley
શહેર ►
સિએટલ
શહેર ►
Albuquerque
શહેર ►
પોર્ટલેન્ડ
શહેર ►
Traverse City
શહેર ►
Akron
શહેર ►
Olympia
શહેર ►
Anadarko
શહેર ►
Carrboro
શહેર ►
બેલફાસ્ટ
શહેર ►
San Fernando
શહેર ►
Alpena
શહેર ►
ડેન્વર
શહેર ►
Ann Arbor
શહેર ►
Spokane
શહેર ►
Bainbridge Island
શહેર ►
East Lansing
શહેર ►
Santa Fe
શહેર ►
ફોનિક્સ
શહેર ►
Ypsilanti
શહેર ►
દૂરંગો
શહેર ►
Asheville
શહેર ►
Eugene
શહેર ►
Cambridge
શહેર ►
Boulder
શહેર ►
Lawrence
શહેર ►
Oberlin
શહેર ►
Bangor
શહેર ►
લોસ એન્જલસ
શહેર ►
અલાસ્કા દિવસ
ગુરુવાર, ઑક્ટોબર 18
2018-10-18
માત્ર આ સ્થળોએ:
અલાસ્કા
રાજ્ય ►
Nevada Day
શુક્રવાર, ઑક્ટોબર 26
2018-10-26
માત્ર આ સ્થળોએ:
નેવાડા
રાજ્ય ►
Election Day
રવિવાર, નવેમ્બર 4
2018-11-04
માત્ર આ સ્થળોએ:
ડેલાવરે
રાજ્ય ►
હવાઈ
રાજ્ય ►
ઈલિનોસ
રાજ્ય ►
લ્યુઇસિયાના
રાજ્ય ►
ન્યૂ હેમ્પશાયર
રાજ્ય ►
Veterans’ Day
રવિવાર, નવેમ્બર 11
2018-11-11
Veterans’ Day
સોમવાર, નવેમ્બર 12
2018-11-12
પરમેશ્વરનો ઉપકાર માનવાનો ઉત્સવ
ગુરુવાર, નવેમ્બર 22
2018-11-22
નથી એક રજા ...
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
ન્યૂ હેમ્પશાયર
રાજ્ય ►
ઉત્તર કેરોલિના
રાજ્ય ►
ઓક્લાહોમા
રાજ્ય ►
અપશુકનિયાળ શુક્રવાર
શુક્રવાર, નવેમ્બર 23
2018-11-23
માત્ર આ સ્થળોએ:
અરકાનસાસ
રાજ્ય ►
કેલિફોર્નિયા
રાજ્ય ►
ડેલાવરે
રાજ્ય ►
ફ્લોરિડા
રાજ્ય ►
જ્યોર્જીયા
રાજ્ય ►
ઈલિનોસ
રાજ્ય ►
ઇન્ડિયાના
રાજ્ય ►
આયોવા
રાજ્ય ►
કેનતૂકી
રાજ્ય ►
માયને
રાજ્ય ►
મેરીલેન્ડ
રાજ્ય ►
મીશીગન
રાજ્ય ►
મિન્નેસોતા
રાજ્ય ►
નેબ્રાસ્કા
રાજ્ય ►
નેવાડા
રાજ્ય ►
ન્યૂ હેમ્પશાયર
રાજ્ય ►
ન્યૂ મૅક્સિકો
રાજ્ય ►
ઓહીઓ
રાજ્ય ►
ઓક્લાહોમા
રાજ્ય ►
પેન્સિલ્વેનિયા
રાજ્ય ►
દક્ષિણ કેરોલિના
રાજ્ય ►
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
વોશિંગટન
રાજ્ય ►
વેસ્ટ વર્જીનિયા
રાજ્ય ►
વિસ્કોનસીન
રાજ્ય ►
કૌટુંબિક દિવસ
શુક્રવાર, નવેમ્બર 23
2018-11-23
માત્ર આ સ્થળોએ:
નેવાડા
રાજ્ય ►
Christmas Eve
સોમવાર, ડિસેમ્બર 24
2018-12-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
અરકાનસાસ
રાજ્ય ►
કેનતૂકી
રાજ્ય ►
મીશીગન
રાજ્ય ►
મોન્ટાના
રાજ્ય ►
ટેનેસી
રાજ્ય ►
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
Christmas Eve
સોમવાર, ડિસેમ્બર 24
2018-12-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
ઉત્તર કેરોલિના
રાજ્ય ►
વોશિંગ્ટન જન્મદિવસ
સોમવાર, ડિસેમ્બર 24
2018-12-24
માત્ર આ સ્થળોએ:
જ્યોર્જીયા
રાજ્ય ►
નાતાલ
મંગળવાર, ડિસેમ્બર 25
2018-12-25
બોક્સિંગ ડે
બુધવાર, ડિસેમ્બર 26
2018-12-26
માત્ર આ સ્થળોએ:
ટેક્સાસ
રાજ્ય ►
New Year’s Eve
સોમવાર, ડિસેમ્બર 31
2018-12-31
માત્ર આ સ્થળોએ:
કેનતૂકી
રાજ્ય ►
મીશીગન
રાજ્ય ►
Bounce Emails
Free Online Dating
Search Engine Optimization

મેનુ

જાહેર રજાઓ
રજા યાદી
આગામી રજાઓ
ચંદ્રકળાઓ
શોધખોળ
આંકડા
ધાર્મિક રજાઓ
ઘર

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email