HolsDB

Bounce Emails

Венесуэл :: Бүх нийтийн амралтын өдрүүд

Home >> Бүх нийтийн амралтын өдрүүд >> Венесуэл

Венесуэл :: Нийтээр амрах баярын жагсаалт :: 2017

2018 :: Дараа жил

Ням гараг, 1 сар 1
2017-01-01
Баасан гараг, 1 сар 6
2017-01-06
Бямба гараг, 1 сар 14
2017-01-14
Зөвхөн эдгээр газруудад нь:
Lara
District ►
Даваа гараг, 2 сар 20
2017-02-20
Даваа гараг, 2 сар 27
2017-02-27
Мягмар гараг, 2 сар 28
2017-02-28
Лхагва гараг, Гуравдугаар 8
2017-03-08
Ням гараг, Гуравдугаар 19
2017-03-19
Лхагва гараг, дөрөвдүгээр сар 19
2017-04-19
Даваа гараг, тавдугаар сар 1
2017-05-01
Лхагва гараг, тавдугаар сар 3
2017-05-03
Бямба гараг, зургадугаар сарын 24
2017-06-24
Лхагва гараг, долдугаар сарын 5
2017-07-05
Даваа гараг, долдугаар сарын 24
2017-07-24
Даваа гараг, Аравдугаар сар 9
2017-10-09
Лхагва гараг, Арваннэгдүгээр 1
2017-11-01
Пүрэв гариг, Арваннэгдүгээр 2
2017-11-02
Баасан гараг, Арваннэгдүгээр 17
2017-11-17
Зөвхөн эдгээр газруудад нь:
Zulia
District ►
Бямба гараг, Арваннэгдүгээр 18
2017-11-18
Зөвхөн эдгээр газруудад нь:
Zulia
District ►
Ням гараг, Арваннэгдүгээр 19
2017-11-19
Зөвхөн эдгээр газруудад нь:
Zulia
District ►
Баасан гараг, арванхоёрдугаар сар 8
2017-12-08
Ням гараг, арванхоёрдугаар сар 24
2017-12-24
Даваа гараг, арванхоёрдугаар сар 25
2017-12-25
Ням гараг, арванхоёрдугаар сар 31
2017-12-31

Цэс

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Webmasters can also download some free XML files.

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database

Email

Legal