HolsDB

Bounce Emails

फिलिपिन्स :: सार्वजनिक बिदाहरू

होम >> सार्वजनिक बिदाहरू >> फिलिपिन्स

फिलिपिन्स मा सार्वजनिक बिदाहरू सूची :: 2017

2018 :: आउने साल

अाइतबार, जनवरी 1
2017-01-01
सोमबार, जनवरी 2
2017-01-02
बिहिबार, जनवरी 12
2017-01-12
मात्र यी स्थानहरूमा:
Valencia
शहर ►
अाइतबार, जनवरी 15
2017-01-15
मात्र यी स्थानहरूमा:
सेबू शहर
शहर ►
Tacloban City
शहर ►
सोमबार, जनवरी 23
2017-01-23
मात्र यी स्थानहरूमा:
Bulacan
जिल्ला ►
शनिबार, जनवरी 28
2017-01-28
शुक्रबार, फरवरी 3
2017-02-03
मात्र यी स्थानहरूमा:
Bulacan
जिल्ला ►
अाइतबार, फरवरी 5
2017-02-05
मात्र यी स्थानहरूमा:
Laguna
जिल्ला ►
बिहिबार, फरवरी 9
2017-02-09
मात्र यी स्थानहरूमा:
Mandaluyong
शहर ►
शनिबार, फरवरी 11
2017-02-11
मात्र यी स्थानहरूमा:
Antique
जिल्ला ►
Capiz
जिल्ला ►
Aklan
जिल्ला ►
Iloilo
जिल्ला ►
सोमबार, फरवरी 13
2017-02-13
मात्र यी स्थानहरूमा:
Parañaque
शहर ►
मंगलबार, फरवरी 14
2017-02-14
मात्र यी स्थानहरूमा:
Valenzuela
शहर ►
मंगलबार, फरवरी 21
2017-02-21
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
बुधबार, फरवरी 22
2017-02-22
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
बिहिबार, फरवरी 23
2017-02-23
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
शुक्रबार, फरवरी 24
2017-02-24
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
शुक्रबार, फरवरी 24
2017-02-24
मात्र यी स्थानहरूमा:
सेबू शहर
शहर ►
शनिबार, फरवरी 25
2017-02-25
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
अाइतबार, फरवरी 26
2017-02-26
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
सोमबार, फरवरी 27
2017-02-27
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
बुधबार, मार्च 1
2017-03-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Muntinlupa
शहर ►
बिहिबार, मार्च 2
2017-03-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Cavite
शहर ►
मंगलबार, मार्च 7
2017-03-07
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagum
शहर ►
बुधबार, मार्च 8
2017-03-08
मात्र यी स्थानहरूमा:
Compostela Valley
जिल्ला ►
बिहिबार, मार्च 16
2017-03-16
मात्र यी स्थानहरूमा:
डावाओ शहर
शहर ►
शनिबार, मार्च 18
2017-03-18
मात्र यी स्थानहरूमा:
Guimaras
जिल्ला ►
Romblon
जिल्ला ►
Iloilo
जिल्ला ►
Aklan
जिल्ला ►
Antique
जिल्ला ►
Capiz
जिल्ला ►
बुधबार, मार्च 22
2017-03-22
मात्र यी स्थानहरूमा:
Malaybalay
शहर ►
सोमबार, मार्च 27
2017-03-27
मात्र यी स्थानहरूमा:
San Juan
शहर ►
अाइतबार, अप्रिल 9
2017-04-09
बिहिबार, अप्रिल 13
2017-04-13
शुक्रबार, अप्रिल 14
2017-04-14
शनिबार, अप्रिल 15
2017-04-15
शुक्रबार, अप्रिल 21
2017-04-21
मात्र यी स्थानहरूमा:
Calamba
शहर ►
सोमबार, मे 1
2017-05-01
बिहिबार, मे 4
2017-05-04
मात्र यी स्थानहरूमा:
Ilagan
शहर ►
बुधबार, मे 24
2017-05-24
मात्र यी स्थानहरूमा:
Nueva Vizcaya
जिल्ला ►
शनिबार, मे 27
2017-05-27
मात्र यी स्थानहरूमा:
Matalom
शहर ►
बिहिबार, जुन 1
2017-06-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Belison
शहर ►
अाइतबार, जुन 11
2017-06-11
मात्र यी स्थानहरूमा:
Rizal
जिल्ला ►
सोमबार, जुन 12
2017-06-12
बिहिबार, जुन 15
2017-06-15
मात्र यी स्थानहरूमा:
Cagayan de Oro City
शहर ►
अाइतबार, जुन 18
2017-06-18
मात्र यी स्थानहरूमा:
Naga
शहर ►
अाइतबार, जुन 18
2017-06-18
मात्र यी स्थानहरूमा:
Benguet
जिल्ला ►
सोमबार, जुन 19
2017-06-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Laguna
जिल्ला ►
सोमबार, जुन 19
2017-06-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Palawan
जिल्ला ►
सोमबार, जुन 19
2017-06-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Calamba
शहर ►
सोमबार, जुन 19
2017-06-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Surigao del Sur
जिल्ला ►
सोमबार, जुन 19
2017-06-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Surigao del Norte
जिल्ला ►
बुधबार, जुन 21
2017-06-21
मात्र यी स्थानहरूमा:
Agusan del Sur
जिल्ला ►
शनिबार, जुन 24
2017-06-24
मात्र यी स्थानहरूमा:
मनिला
शहर ►
शनिबार, जुन 24
2017-06-24
मात्र यी स्थानहरूमा:
San Juan
शहर ►
सोमबार, जुन 26
2017-06-26
शुक्रबार, जुन 30
2017-06-30
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tacloban City
शहर ►
शनिबार, जुलाइ 1
2017-07-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Maramag
शहर ►
शनिबार, जुलाइ 1
2017-07-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Davao del Norte
जिल्ला ►
Davao del Sur
जिल्ला ►
Davao Oriental
जिल्ला ►
शनिबार, जुलाइ 1
2017-07-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tagbilaran
शहर ►
अाइतबार, जुलाइ 2
2017-07-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Pasig
शहर ►
शनिबार, जुलाइ 22
2017-07-22
मात्र यी स्थानहरूमा:
Bohol
जिल्ला ►
अाइतबार, जुलाइ 23
2017-07-23
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tanauan
शहर ►
बुधबार, अगस्ट 2
2017-08-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Kabankalan
शहर ►
बुधबार, अगस्ट 2
2017-08-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Butuan
शहर ►
अाइतबार, अगस्ट 6
2017-08-06
मात्र यी स्थानहरूमा:
Cebu
जिल्ला ►
बुधबार, अगस्ट 9
2017-08-09
मात्र यी स्थानहरूमा:
Ilocos Norte
जिल्ला ►
मंगलबार, अगस्ट 15
2017-08-15
मात्र यी स्थानहरूमा:
डावाओ शहर
शहर ►
शनिबार, अगस्ट 19
2017-08-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Quezon City
शहर ►
Aurora
जिल्ला ►
Quezon
जिल्ला ►
सोमबार, अगस्ट 21
2017-08-21
सोमबार, अगस्ट 28
2017-08-28
बुधबार, अगस्ट 30
2017-08-30
मात्र यी स्थानहरूमा:
San Juan
शहर ►
बिहिबार, अगस्ट 31
2017-08-31
मात्र यी स्थानहरूमा:
Surigao City
शहर ►
शुक्रबार, सिप्टम्बर 1
2017-09-01
मात्र यी स्थानहरूमा:
Baguio City
शहर ►
शनिबार, सिप्टम्बर 2
2017-09-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Nueva Ecija
जिल्ला ►
शनिबार, सिप्टम्बर 2
2017-09-02
शनिबार, सिप्टम्बर 9
2017-09-09
मात्र यी स्थानहरूमा:
San Jose del Monte
शहर ►
शनिबार, सिप्टम्बर 9
2017-09-09
मात्र यी स्थानहरूमा:
Cebu
जिल्ला ►
अाइतबार, सिप्टम्बर 10
2017-09-10
मात्र यी स्थानहरूमा:
Surigao City
शहर ►
बुधबार, सिप्टम्बर 13
2017-09-13
मात्र यी स्थानहरूमा:
Marinduque
जिल्ला ►
अाइतबार, सिप्टम्बर 17
2017-09-17
मात्र यी स्थानहरूमा:
Siquijor
जिल्ला ►
सोमबार, सिप्टम्बर 18
2017-09-18
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tacurong
शहर ►
सोमबार, अक्टोबर 16
2017-10-16
मात्र यी स्थानहरूमा:
Oroquieta
शहर ►
बिहिबार, अक्टोबर 19
2017-10-19
मात्र यी स्थानहरूमा:
Bacolod City
शहर ►
शुक्रबार, अक्टोबर 20
2017-10-20
मात्र यी स्थानहरूमा:
Tacloban City
शहर ►
बुधबार, नोभम्बर 1
2017-11-01
बिहिबार, नोभम्बर 2
2017-11-02
शनिबार, नोभम्बर 4
2017-11-04
मात्र यी स्थानहरूमा:
Bohol
जिल्ला ►
अाइतबार, नोभम्बर 5
2017-11-05
मात्र यी स्थानहरूमा:
Negros Occidental
जिल्ला ►
बिहिबार, नोभम्बर 16
2017-11-16
मात्र यी स्थानहरूमा:
Ilocos Sur
जिल्ला ►
बिहिबार, नोभम्बर 30
2017-11-30
शनिबार, डिसम्बर 2
2017-12-02
मात्र यी स्थानहरूमा:
Pasay
शहर ►
शुक्रबार, डिसम्बर 8
2017-12-08
शुक्रबार, डिसम्बर 8
2017-12-08
मात्र यी स्थानहरूमा:
Taguig
शहर ►
सोमबार, डिसम्बर 11
2017-12-11
मात्र यी स्थानहरूमा:
Pampanga
जिल्ला ►
बुधबार, डिसम्बर 13
2017-12-13
मात्र यी स्थानहरूमा:
General Trias
शहर ►
सोमबार, डिसम्बर 18
2017-12-18
मात्र यी स्थानहरूमा:
Iloilo
जिल्ला ►
बुधबार, डिसम्बर 20
2017-12-20
मात्र यी स्थानहरूमा:
Santa Lucia
शहर ►
अाइतबार, डिसम्बर 24
2017-12-24
सोमबार, डिसम्बर 25
2017-12-25
शुक्रबार, डिसम्बर 29
2017-12-29
मात्र यी स्थानहरूमा:
San Pedro
शहर ►
शनिबार, डिसम्बर 30
2017-12-30
अाइतबार, डिसम्बर 31
2017-12-31

मेनु

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Webmasters can also download some free XML files.

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database

Email

Legal