HolsDB

հասարակական տոները տվյալների բազայի

Գալիք տոները

Chimoio Day
2018-07-17
King's Birthday
2018-07-17
Perlis State Ruler's Birthday
2018-07-17
նախագահները օրը
2018-07-17
Սահմանադրության օր
2018-07-18
Liberation Day
2018-07-19
Նահատակաց օրը
2018-07-19
Atiu Gospel Day
2018-07-20
Cairns Annual Show
2018-07-20
Անկախության օր
2018-07-20
Lao Women Union's Day
2018-07-20
Rennell and Bellona Province Day
2018-07-20
Password Manager
Bounce Emails

մենյու

հասարակական տոները
Տոնական ցուցակը
Գալիք տոները
Լուսնի փուլեր
Որոնել
Վիճակագրություն
Կրոնական տոները
Գլխավոր էջ

Download Database

Webmasters can download our entire public holiday database in XML format.

Public Holiday Database

Webmasters can also download some free XML files.

Free XML Files

FYI

Hols

[holz]

Plural noun: British informal word for holidays.

DB

[dee bee]

Technology: database.

Hols DB

The public holiday database.

Email